Visie Type 9
T9 Lager

Type 9 - Missie en Functionele werking

In onze autiwerking streven wij ernaar om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op een gelukkige toekomst. 

Ons onderwijs en opvoeding wil de leerling zo vaardig mogelijk maken en hem zoveel mogelijk kennis en de juiste attitudes bijbrengen binnen vier toekomstperspectieven: leven , wonen, werken en zinvolle invulling van vrije tijd.

Dit willen we waarmaken door kwaliteitsvol onderwijs te bieden, onderbouwd met degelijk uitgewerkte professionaliteit, op maat van het kind met de juiste pedagogische, didactische aanpak.

Kortom: Zelfontplooiing op alle ontwikkelingsdomeinen voor een leven met zo hoog mogelijke levenskwaliteit en welvoelen.

Waarden

Leefplezier

Ik voel me goed.

Zelfstandigheid

Ik probeer, ik doe, ik kan het zelf.

Door:

 • Aanleren en gebruiken van stappenplannen
 • Rekening te houden met de niveaus van hulp en deze systematisch te verlichten.

Samenwerken

Wij doen het samen.

Zelfvertrouwen

Ik ben goed zoals ik ben:

 • in te zetten op talenten (bv.: werken met de talentenarchipel, kwaliteitenspel, …).
 • hun kunnen expliciet te bekrachtigen (bv.: complimentendoos, complimentenkaartjes,…).
 • gebruik te maken van een beloningssysteem (bv.: classdojo, stickers, duimenblad, …).
 • stapsgewijs uitdagingen leren aan te gaan (bv.: kleine doelen opstellen en aanmoedigen,…)
 • een werkgroep voor kinderen met faalangst in te richten. (bv.: groepsgesprekken, spel,…)
 • in te zetten op welbevinden (bv.:  piekerdoosje, yoga, mindfulness, rustplekje,…) .
 • stresshanteringstechnieken aan te leren.
 • individuele gesprekjes te voeren met de juf of een vertrouwenspersoon.
 • aan te leren oplossingsgericht te leren denken: voor elk probleem is er een oplossing. 

Verdraagzaamheid

Ik ben ik en jij bent jij

Leren zien dat er verschillen zijn tussen mensen

Werken aan de ToM-vaardigheden:

 • inzichten verwerven in eigen gevoel en denken
 • inzicht verwerven in de gevoelens en gedachten van een ander
 • leren dat een ander niet hetzelfde moet voelen en denken als jezelf
 • leren zien en waarderen van de positieve punten van een ander. De leerkracht zet in op het expliciet benoemen wat leerlingen goed doen
 • leren dat mensen verschillende meningen kunnen hebben
 • leren conflicten oplossen en leren omgaan met conflicten. De opleiding LSCI biedt leerkrachten de mogelijkheid om op een opbouwende manier in gesprek te gaan en inzicht te krijgen in de achtergrond van een crisis

In de school wordt ingezet op het beter leren kennen van onze collega’s; hoe beter je  elkaar kent, hoe meer je respect kan opbrengen vanuit begrip.

Dit doen we door teambuilding momenten, het gezellig maken van de leraarskamer als een plaats van ontmoeting, met elkaar naar evenementen gaan (bv.: de warmste tafel, braderie moskee), informele contacten,…
Deelname aan projecten rond armoede, diversiteit, ...
Deelname aan projecten rond duurzaamheid en milieu (bv.:  waterzuivering, viesvuilland,….)

BSBOGO De Bloesem
Halmaalweg 31
3800 Sint-Truiden
t. 011 67 25 55
e. directie@debloesem.be