Onze visie
& onze missie

Leefplezier: ik voel me goed

Wij creëren een veilige omgeving door duidelijkheid en voorspelbaarheid te bieden.
Zichzelf mogen, durven en kunnen zijn, dát staat centraal.
Dit vormt de voedingsbodem om uit te groeien tot zelfstandige, zelfzekere, samenwerkende en verdraagzame personen.
Zo leren we zijn, wie we willen zijn.

Zelfvertrouwen: ik ben goed zoals ik ben.

Iedereen krijgt de kans om in zijn kracht te staan, maar leert ook dat fouten maken mag.
Je goed in je vel voelen en trots zijn op jezelf is een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen.

Samenwerken: wij doen het samen

Samen spelen, leren en beleven. Rond ieder bloesempje staat een sterk team: kinderen, juffen en meesters, ouders, CLB en externe partners.
Samen kan je meer dan alleen.

Zelfstandigheid: ik probeer, ik doe, ik kan het zelf

Samen met het leren is er plaats voor creatieve, sociale en praktische vaardigheden.
Iedereen krijgt de kans om het zelf te doen, binnen zijn eigen mogelijkheden.

Verdraagzaamheid: ik ben ik en jij bent jij

Hier is voor iedereen een plekje, we waarderen ieders eigenheid.

BSBOGO De Bloesem
Halmaalweg 31
3800 Sint-Truiden
t. 011 67 25 55
e. directie@debloesem.be